top of page
Afbeelding1.png

Verbeelden

istockphoto-697841590-612x612.jpg

Beantwoord en klik doorheen de vragen (PLAY) in het tekstvak om tot materiaal te komen of laat je inspireren door onderstaande voorbeelden.

Bewaak steeds de link met je onderwerp of cultuurdrager indien deze als vastliggen.

Ga nadien verder met het invullen van de dansfiche. 

Hoe zou je kunnen bewegen?

Hoe zouden bewegingen eruit kunnen zien?

Wat moet uitgedrukt worden met het lichaam?

Welke technieken heb je daarvoor nodig?

Welke materialen heb je daarvoor nodig?

bottom of page