top of page

Hieronder kan je een leeg les-/projectformulier downloaden. Daarop kan je stapsgewijs de andere elementen van een dansles/dansproject vanuit de Cultuur in de Spiegel theorie noteren. We werken momenteel aan het digitaal maken van deze lesfiche. Na de download knop kan je aan de hand van het onderwerp, de vaardigheden en de cultuurdragers je les vormgeven. Je kan kiezen om zelf te ontwerpen of je te laten inspireren door de voorbeelden. Daarbij is het belangrijk te kijken naar de leeftijdsgroep waarvoor de opdrachten geschreven zijn.

bottom of page