top of page

Cultuur in de spiegel [CIS ] 

Aan de basis van deze interactieve website 'DANSSPIEGEL' ligt de cultuurtheorie 'Cultuur in de Spiegel' van Hoogleraar Barend Van Heusden.

Cultuur in de Spiegel is een manier om na te gaan wat wij verstaan onder cultuur, maar ook een onderzoek naar hoe cultuur in het onderwijs aan bod kan komen, en welke vaardigheden leerlingen moeten oefenen om op een inhoudelijke manier met die cultuur om te gaan.

 

De theorie beschouwt cultuur allesbehalve als een afgerond geheel, maar eerder als een voortdurend proces van betekenisgeving: op basis van voorgaande ervaringen, geef je zin en betekenis aan je huidige realiteit. Deze betekenis kan je vorm geven aan de hand van vier cognitieve, culturele basisvaardigheden: waarnemen, verbeelden, conceptualiseren en analyseren en vier cultuurdragers: het lichaam, voorwerpen, taal en grafische tekens. Zo ontwikkel je je cultureel bewustzijn. Je reflecteert voortdurend op je (eigen) denken en doen. Alle theoretische informatie werd samengevat in 'Het Zwarte Boekje'.

schema_culturele_vaardigheden.jpg
bottom of page