top of page

Dans in de Spiegel: ONDERWERP

istockphoto-697841590-612x612.jpg

The Moving Map

De movende mindmap is bedoeld om het onderwerp voor je danseducatieve les(senreeks) of project te bepalen vanuit de leefwereld van je leerlingen zelf. We zijn allemaal bekend met het principe van een mindmap. Je stelt een thema/probleem/sleutelbegrip in het midden. De leerlingen mogen brainstormen over het thema en deze brainstorm wordt neergeschreven en aan de hand van verschillende lijnen met elkaar verbonden. 

 

Bij The Moving Map gaan we anders te werk. Aan de hand van beweging wordt er met de leerlingen in gesprek gegaan en gebrainstormd.

Stap 1:

De leerkracht of leerlingen brengt een thema aan met betrekking tot het menselijke handelen, denken en/of doen. 

De leerlingen stappen doorheen de ruimte en denken in stilte over dit thema na. Wie een vraag geformuleerd heeft over dit thema komt tot stilstand. Leerlingen kunnen bij anderen aansluiten.

Stap 2

Per groep kan verteld worden wat de onderzoeksvraag is. De leerlingen gaan hiermee door middel van inspiratie op onderzoek uit. Ze vormen op het einde van het gesprek een bewegingsfrase (reeks bewegingen met elkaar verbonden).

Stap 3:

De groepen tonen elkaar hun uitkomsten. Een andere groep noteert wat het ziet in een mindmap.

Het gekozen onderwerp kan dienen om je educatief dansmateriaal mee te ontwikkelen. Je kan echter ook kiezen om je te laten leiden door onderstaande inspiratie of gewoon zelf met een onderwerp komen. Let op! Het onderwerp dient steeds in relatie te staan tot het menselijke handelen en denken.

 

 

30766.png
bottom of page